Klaida
2024-03-09 "Savo profesijos nemėgo". Nesąmonė. Vykstant į Krymo santorijas, gydytojauti pakvietė Staugaitį. Grįžęs, įtikino V. Kraševskienę parduoti nugyventą dvarą ir nusipirkti Vladislavove (dabar Kudirkos Naumiestis) sankrovą. Taip vadino parduotuves. Ten ir apsigyveno. Toliau gydytojauti neturėjo sveikatos.