Pačiame miesto centre, ant Šakių ežero kranto stovi pa­min­klas dr. Vincui Kudirkai. Jis pastatytas toje vietoje, kur kadaise, menkai šildomoje klėtelėje, ligonius priiminėjo V.Kudirka.
Šakiuose jis gyveno 1890-1895 m., o kadangi savo profesijos nemėgo, tai didžiąją laiko dalį ir energiją skyrė kūrybai, tautiniam sąjūdžiui ir kultūrinei veiklai. Kudirkos butas tapo spaudos platintojų susitikimo vieta, o sode prie namo buvo įrengta draudžiamų knygų slėptuvė, kurią papildydavo knygnešiai. 
Dr. V. Kudirkos paminklas atidengtas 1998 metais, minint ,,Tautiškos giesmės" autoriaus Vinco Kudirkos 140-ąsias gimimo metines. Paminklo autorius  - skulptorius Stasys Žirgulis.

Klaida
2024-03-09 "Savo profesijos nemėgo". Nesąmonė. Vykstant į Krymo santorijas, gydytojauti pakvietė Staugaitį. Grįžęs, įtikino V. Kraševskienę parduoti nugyventą dvarą ir nusipirkti Vladislavove (dabar Kudirkos Naumiestis) sankrovą. Taip vadino parduotuves. Ten ir apsigyveno. Toliau gydytojauti neturėjo sveikatos.