Sudargo bažnyčia
2018-08-02 Labai netiksli informacija.Dabartinė medinė ,kun.A Pečiulio rūpesčio dėka.pastatyta ne sugriautos akmeninės bažnyčios vietoje o greta šventoriaus.Nors akmeninės bažnyčios sienos pilnai nebuvo susprokdintosir negadino Sudargo vaizdo,bet atsirado ,,veiklių vadovų ,, suorganizuoti likusių sienų susprogdinimą.Geri tašyti akmenys buvo išvežioti o visos nuotrupos paliktos vietoje ,ant kurių buvo užaugę medžiai. Dabar rūpestingų sudargiečių dėka bažnyčios vieta sutvarkyta,o prie likusių pamatų pritvirtinta lenta su akmeninės bažnyčios istotija.Sutvarkytos ir šventoriaus sienos,sudčti vartai.Vaizdą sugriautos bažnyčios pamatų ir dabartinę bažnyčią galima pamatyti www panoramos.lt