Novaraisčio valstybinis ornitologinis draustinis

Rudenį stebėkite, kaip nakvynei leidžiasi į šiltuosius kraštus migruojantys paukščiai ir išlydėkite juos kelionei, o pavasarį - pasitikite grįžtančius perėti į savo pamėgtą pelkę, spėjusią tapti paukščių rojumi!

Čia nuo rugsėjo iki spalio vidurio galite stebėti pilkųjų gervių - retų, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų paukščių - palydėtuves iš apžvalgos aikštelės ar žiūronų pagalba. 

Vienu metu čia besibūriuoja 2000 gervių. Tai didžiausi tokio pobūdžio gervių susitelkimai Lietuvoje.

Draustinio teritorijoje aptiktos 33 paukščių rūšys, įtrauktos į Europos Sąjungos saugomų gyvūnų sąrašus bei Lietuvos Raudonąją knygą.

Draustinio plotas - 827 ha.

 

Novaraiščio raistas-aukštapelkė susiformavo iš užakusio ežero. Iki 1957 m. pelkė kartu su prieigose augančiais pušynais užėmė apie 1000 ha plotą. Jau tada joje gyveno įvairūs paukščiai, vaikus vedė vilkai, gyveno šernai, būta daug žalčių, gyvačių. Ramų raisto gyvenimą sutrikdė tuometinės valdžios sumanymas čia kasti durpes. 

1988 m. durpynas uždarytas ir girininko, žinomo gamtininko Antano Aleknonio pastangų dėka įsteigtas Novaraisčio Valstybinis ornitologinis draustinis, priskirtas Panemunių regioninio parko direkcijai. Nuo 2004 m. ši teritorija yra NATURA 2000 tinklo dalis-svarbi teritorija migruojančių pilkųjų gervių (Grus grus) ir perinčių upinių žuvėdrų (Sterna hirunda) apsaugai.

Skulptūrų autrius
2020-10-01 Sveiki. Vakar apžiūrėjome Novaraisčio platybes. Domintų, kas skulptūrų, esančių prie stebėjimo bokšto, autorius. Gal ir kokia lentelė su šia informacija praverstų?