Vasario
07 d.

Šakių TVIC projekto „Turistinio leidinio „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk.“ leidyba


Jau visai netrukus VšĮ „Šakių turizmo ir verslo informacijos centras“ įgyvendins projektą ir išleis turistinį leidinį „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“.

Parengtas ir išleistas leidinys taps puikia rinkodaros priemone pristatant Šakių rajono vietoves, turizmo objektus ir juose veikiančius turizmo paslaugų teikėjus, didinant turistų srautus rajone.

Projektas vykdomas pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, patvirtintą Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr. VVG-VALD-2021-6. Finansavimas: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.