Balandžio
07 d.

Šakių TVIC projektas „Turistinio leidinio „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk.“ leidyba".


VšĮ „Šakių turizmo ir verslo informacijos centras“ įgyvendina projektą „Turistinio leidinio „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“ leidyba“.

Projektas vykdomas pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, patvirtintą Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr. VVG-VALD-2021-6. Finansavimas: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Norime pasidžiaugti, kad mūsų rankose jau puikuojasi ką tik iš spaustuvės atkeliavęs turistinis leidinys/ katalogas „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“ . Jis atspausdintas 100 egz. tiražu. Beliko išdalinti su turistais dirbantiems gidams, kelionių agentūroms ir visiems, kurie organizuoja keliones po Lietuvą, renka turistų grupes ir jų srautus nukreipia Šakių rajono kryptimi.

Jau visai netrukus turėsime ir elektronines leidinio/ katalogo „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“ versijas lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis. Jos bus skirtos krašto populiarinimui elektroninės komunikacijos kanaluose.