Gegužės
24 d.

Šakių TVIC įgyvendino projektą „Turistinio leidinio „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk.“ leidyba".


VšĮ „Šakių turizmo ir verslo informacijos centras“ įgyvendino projektą „Turistinio leidinio „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“ leidyba“.

Projektas buvo vykdytas pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės VPS priemonę „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, patvirtintą Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr. VVG-VALD-2021-6. Finansavimas: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Leidinys atspausdintas 100 egz. tiražu. Dalį leidinių jau varto su turistais dirbantys gidai, kelionių agentūrų darbuotojai ir tie, kurie organizuoja keliones po Lietuvą, renka turistų grupes ir jų srautus nukreipia Šakių rajono kryptimi.

Elektroninės leidinio/ katalogo „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“ versijos lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis platinamos el.paštu ir laisvai pasiekiamos visiems pageidaujantiems visitsakiai.lt svetainėje.

Leidinius parsisiųsti galima ir čia:

"Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk." (lietuvių kalba);

"Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk." (anglų kalba);

"Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk." (lenkų kalba).