Birželio
20 d.

Paroda „Tautiška ir moderniška: modernizmo apraiškos Kudirkos Naumiestyje“


Paminėjus Lietuvos Respublikos šimtmetį, visuomenėje jaučiamas neblėstantis susidomėjimas tarpukario laikotarpiu. Daugėja įvairių projektų ir mokslo darbų, tyrinėjančių, kaip formavosi moderni lietuvybė. Tarpukariu statyti pastatai, architektūros istorikės Marijos Drėmaitės taikliai įvardyti optimizmo architektūra, atspindi tuomet vyravusias nuotaikas.

Žvelgiant per optimizmo prizmę, šiuos visuotinius procesus galima matyti ir Kudirkos Naumiestyje, ypač XX a. 4-ajame dešimtmetyje. Atsikūrusi valstybė, ištrūkusi iš nutautinimo gniaužtų, siekia fiziškai ir ideologiškai įsitvirtinti Europos šalių tarpe. Kudirkos Naumiestis išsiskiria tuo, kad yra įsikūręs buvusios Vokietijos imperijos pasienyje, taigi šioje vietoje kelis šimtus metų buvo ryškūs kultūriniai mainai, atsispindėję ne tik socialinėje ar ekonominėje srityje, bet ir architektūroje. Lūžio tašku tampa tarpukario Lietuvos architektūros mokykla. Pasitelkiant modernias architektūros formas, lietuvių inteligentų iniciatyva Kudirkos Naumiestyje siekiama konstruoti tautinį pasakojimą, vyksta tautiško stiliaus paieškos, kartu per modernybės prizmę yra žvelgiama į čia gyvenusio Vinco Kudirkos asmenybę. Visa tai vainikuojantis momentas – paminklo didžiajam varpininkui statyba.

Polėkio būta didelio, tačiau dėl lėšų stokos ne visi planuoti projektai buvo įgyvendinti, dalis įgyvendintųjų neišliko – buvo sunaikinti Antrojo pasaulinio karo ir sovietmečio. Todėl šiandien svarbu kalbėti apie tai, kas nėra paprastai matoma kasdien ir plika akimi. Tarpukario inteligentų entuziazmas šioje parodoje įgauna kitą perspektyvą – pažvelgti į tautiškumą per europinę ir netradicinę – architektūros – prizmę, tiek išlikusios, tiek ir pražuvusios.

Paroda Vinco Kudirkos muziejuje Kudirkos Naumiestyje veiks nuo 2024 metų birželio 28 dienos.

Parodos kūrybinė grupė

Parodos organizatorius

Lietuvos nacionalinis muziejus

Kuratorius ir edukatorius

Aurimas Kanapkis

Architektė

Giedrė Narbutienė

Grafikos dizainerė

Jurga Karosaitė

Parodos koordinatorės

Vida Palionienė, Gabrielė Rimkutė

Komunikacijos koordinatorė

Živilė Stadalytė

Restauratorė

Rasa Nazarovaitė

Tekstų redaktorės

Nijolė Deveikienė, Marytė Slušinskaitė

Tekstų vertėja

Monika Kisliakovaitė

Parodos technologijų dizaineris

Arvydas Repšys

Taip pat dėkojame

Kristinai Vaitiekaitienei, Giedrei Čepaitienei, Vidui ir Vaidai Pašiūnams, Irenai Zinkevičienei, Romui Treideriui

Parodos rėmėjai ir partneriai

Projektą finansuoja

Lietuvos kultūros ministerija

Partneriai

Petras ir Gražina Žemaičiai, Vinco Grybo memorialinis muziejus, Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija

Rėmėjai

IDW Display

Informacinis partneris

Šakių rajono laikraštis „Draugas“