1689 m. – Pirmoji medinė koplyčia Šakiuose, tuomečiame Šakaičių kaime.

1703 m. – Gelgaudiškio kunigai liovėsi lankę Šakaičius ir koplyčioje atlikinėti apeigas.

1748 m. – pirmoji medinė bažnyčia – Gelgaudiškio prapijos folija.

1801 m. – įsteigta Šakių parapija.

1823 m. - perstatyta ir padidinta bažnyčia, inicijavo Seinų vysk. P. Strašinskis.

1840 m. - konsekravo Šv. Jono Krikštytojo titulu.

1935-09-08 Vilkaviškio vysk. A. Karosas pašventino naujos bažnyčios pamatus.

1939 m. – II bažnyčia, kurią 1940-12-08 pašventino vysk. V. Padolskis ( vokiečių sugriauta 1944 m. vasarą). Per karą sudegė ir senoji medinė bažnytėlė.

1945 m. - laikina koplyčia klebonijoje.

1945 - 47 m. – parapijiečių ir kleb. A. Gustaičio dėka prikelta iš griuvėsių antroji mūrinė bažnyčia.

1973 m. – pašventinti bažnyčios altoriai, lubos išpuoštos gipsatūra.

Vėliau bažnyčios atstatymo, užbaigimo ir išpuošimo darbais rūpinosi klebonai: kun. Albinas Jaudegis, kun. Juozas Matulevičius ir kun. Juozas Žemaitis, Šakiuose išdirbęs 22 metus.

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Šakiuose turi modernistinio renesanso bruožų, stačiakampio plano, vienabokštė. Bažnyčios vidus - trijų navų, vidurinioji aukštesnė.  Šventoriaus tvora metalinė, papuošta kryželiais. Šventoriuje palaidotas kun. A. Samuolis ( 1915- 1987), buvęs tremtinys, Šakiuose dirbęs nuo 1967 metų.

Šalia Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Šakiuose veikia Šakių Dekanato muziejus.

KAINORAŠTIS:

Muziejus išsilaiko iš aukotojų lėšų. Lankymas nemokamas. Kainos nenustatytos.

MUZIEJAUS DARBO LAIKAS:

I - V 9 – 14 (arba pagal susitarimą).

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!