Sutkų Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių vaduotojos, bažnyčia

 Šios bažnyčios istorija prasideda 1825 m., kai Sutkuose buvo pastatyta koplyčia. Joje vykdavo Šv. Roko atlaidai. 1834–1835 m. prie koplyčios pristatyta zakristija, įrengta bažnytėlė. 1918 m. įkurta parapija. 1919 m. įsteigta pavasarininkų kuopa. Klebono Stasio Raubos rūpesčiu 1920 m. pastatyti klebonijos trobesiai. 1939 m. rugsėjo 10 d. pašventinti statomos mūrinės bažnyčios pamatai (išliko sienų dalys). Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su bokšteliu, šonine koplyčia ir zakristija, trisiene apside. Šventoriaus tvora medinių statinių. Šventoriuje yra kapinės. Bažnyčioje ir šventoriuje esančios kultūros vertybės: altoriai  su šventųjų skulptūromis, paveikslas „Marija, krikščionių globėja“, skulptūros „Nukryžiuotasis I“, „Nukryžiuotasis II“ ir „Šv. Barbora“, arnotas, kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, 2 ornamentuoti kryžiai.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!