Šakių dekanato muziejus veikia nuo 1996 metų, tačiau oficialiai jis atidarytas 2001 m. lapkričio 08 d.

Muziejus buvo įkurtas kun. Deimanto Brogio ir muziejininkės Bronės Sakalauskienės iniciatyva,  parapijos namų  patalpoje. Iki atidarymo dienos buvo sukaupta daugiau kaip 1000 eksponatų.

Eksponatus sudaro: stulos, manipuliai, arnotai, kapos, albos,  kamžos, korporalai, palės, maldų knygos žvakidės ir kt.

Klebonas kun. Sigitas Matusevičius 2002 m. rado galimybę muziejų perkelti į geresnes patalpas.

Dabar muziejus įkurdintas pastate, esančiame klebonijos kieme.

Ekspozicija išdėstyta keturiuose kambariuose. Iš medžiagos, esančios sieniniuose stenduose ir vitrinose, lankytojai gali sužinoti apie dvasininkus, kilusius iš Zanavykų krašto, kunigus - zanavykus, pasižymėjusius 

aktyvia veikla užsienyje; Bažnyčios kančią sovietmečiu; Lietuvos dvasios galiūnus; vyskupus – zanavykus;

susipažinti su dekanato bažnyčių istorija ir kt.

Liturgikos kambaryje galima pamatyti sukabintus liturginius drabužius, išdėliotus kitus bažnytinius daiktus, įvairių konstrukcijų kryželius.

Muziejaus patalpos ir ekspozicija be pažintinių tikslų, panaudojama ir kitoms reikmėms.

Bendrai maldai renkasi Marijos Legiono prezidiumas ir Motinų Maldos grupės.  

Vykdomos ekskursijos vaikams, senjorams ir visiems norintiems mažesnėmis grupelėmis, kurias praveda referentė.

 

KAINORAŠTIS:

Muziejus išsilaiko iš aukotojų lėšų. Lankymas nemokamas. Kainos nenustatytos.

MUZIEJAUS DARBO LAIKAS:

I - V 9 – 14 (arba pagal susitarimą).

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!