Plokščių vidurinės mokyklos muziejus įkurtas 1979 metais, bet eksponatai pradėti kaupti žymiai anksčiau. Muziejaus įkūrėja buvo ilgametė mokyklos istorijos mokytoja Aldona  Isevičienė. Mokytoja ragino savo mokinius paprašyti tėvelių neišmesti jau nenaudojamus senovinius darbo įrankius, buities reikmenis, monetas, knygas ir kitus daiktus ir nešti juos į mokyklą.    

Tada keistai atrodė būsimo muziejaus eksponatais įvardijami paprasti pasenę daiktai. Bet tai buvo muziejaus kūrimosi pradžia. Vėliau daug vertingų muziejaus eksponatų papildė Zanavykų muziejaus, Lietuvos Liaudies Buities muziejaus ekspozicijas.

Šiandien muziejui vadovauja buvusi pirmosios muziejaus vadovės auklėtinė, dabar mokyklos istorijos mokytoja metodininkė Gražina Dzidolikaitė Kazarian.

Muziejus toliau puoselėja savo veiklos  tradicijas: kaupia ir saugo eksponatus, renka Plokščių istoriją atspindinčius daiktus, dokumentus, knygas, periodinius leidiniais, nuotraukas.

Į muziejaus turtinimo darbą įtraukia mokiniai. Vyksta mokinių kraštotyrinės ekspedicijos, kurių metu renkami atsiminimai apie Plokščiuose gyvenusių tautinių mažumų likimą II pasaulinio karo metais,  apie pokario metų miestelio gyvenimą, renkama medžiaga papildanti Plokščių mokyklos istoriją. Mokiniai dalyvavo istorinėse kūrybinėse ekspedicijose „Mažoji architektūra. Plokščių parapijos kapinės“, „Medžio architektūra. Mediniai parapijos kryžiai“. Vyksta edukacinė veikla – integruotos pamokos skirtos krašto kultūrai, istorijai,  pasaulio pažinimui, kūrybiniai meniniai projektai.

Muziejus priima lankytojus iš  kitų Lietuvos ir rajono mokyklų, kultūros įstaigų, pavienius turistus iš įvairių mūsų šalies vietų ir užsienio. Muziejus visada bendradarbiauja rengiant tradicines tarptautines kultūrinio bendradarbiavimo konferencijas su Suomija, Danija, Lenkija.

 

Muziejaus ekspozicijos:

Etnografinė ekspozicijoja  (linų apdirbimo , audimo verpimo, kalvystės, batsiuvystės įrankiai, buities daiktai)

 Mokyklos istorijos ekspozicija  (mokyklos metraščiai, atsiminimai, laiškai, renginių nuotraukos, mokinių darbai)

Plokščių istorijos ekspozicija (periodiniai lediniai ir knygos apie Plokščius, Plokščius garsinusių žmonių darbai, dovanoti daiktai, atsiminimai)

Kultūrinių ryšių ekspozicija (kultūrinio bendradarbiavimo su Suomija, Danija, Lenkija medžiaga,. mokslinių seminarų pranešimai, nuotraukos, laikraščių straipsniai)

šaltinis: www.mokykla.ploksciai.lt

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!