Paežerėlių Šv. Angelų Sargų bažnyčia

Bažnytkaimis įsikūręs pušyne netoli Nemuno už 2 km į vakarus nuo Kriūkų. Nepriklausomybės metais Pežerėliai buvo valsčiaus centras, nors įstaigos buvo įkurdintos Kriūkuose. 1860 m. Sviatošino dvaro savininkas grafas Mielžinskis pastatė nedidelę mūrinę Šv. Angelų Sargų bažnyčią. 1919 m. suteiktos parapijos teisės. Prie pat bažnyčios kapinės, kuriose yra ir JAV mirusio poeto Prano Lemberto kapas. Jo palaikai čia buvo parvežti 1997 m. 2001 m. atidengtas šeimos memorialas (projekto aut. Arbas-Arbačiauskas) su poeto, jo žmonos, marčios ir sūnaus atvaizdais. Šiose kapinėse palaidotas ir mokytojas, švietėjas Petras Dumčius.

Šaltinis: ,,Kur žodžio tėviškė", sud. Vytautas Armonavičius, 2007

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!