Šalia Slavikų esančiame Juškakaimių kaime verta aplankyti ir pasigrožėti Kauno technologijos universiteto mokslinio bendradarbio dr. Zigmo Naujokaičio sukurtu Kurynės dendrologiniu parku (6,8 ha). 2015 m. jame auginamą dendrologinį rinkinį sudarė 540 dekoratyvinių medžių ir krūmų (280 jų rūšių bei formų). Aplinkos ministerijos teikimu Šakių r. savivaldybės taryba suteikė Kurynės dendrologiniam rinkiniui botaninio gamtos paveldo statusą. Registruotas tokio tipo dendrologinis rinkinys Suvalkijoje yra vienintelis.

Dendrologinės kolekcijos sodmenys turi etiketes su užrašytais sodinių pavadinimais.

Važiuojant vieškeliu nuo Šilgalių link Slavikų, auga stambus ąžuolas. Tai jubiliejinis Lietuvos 20 - mečio ąžuolas, pasodintas 1938 m. Prie jo aukštas šv. Dzidoriaus, artojų globėjo, koplytstulpis, išdrožtas 2008 m. kryždirbio Andiaus Bieliuko. Už jo abipus vieškelio žaliuoja 100 beržų alėja. Prieš ją - kelias į dešinę. Prasideda šermukšnių eilė, vedanti į Kurynės parką.

Parko planų albume parkas suskirstytas į 5 dalis - tai 4 sodai: Plautupio sodas, Lankos sodas, Vingio sodas, Kalno sodas ir Šilelis.

Lankymas galimas visomis darbo dienomis savarankiškai nuo 10 val. iki sutemų.

Lankymas nemokamas.

Pageidaujant, kad parko teritoriją aprodytų ir daugiau informacijos suteiktų parko augintojas, reikia susisiekti tel.: +370 698 51384

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!