Kretkampio Šv. diakono Stepono bažnyčia

Kretkampio dvaro savininkas Steponas Vaizbūnas 1866 m. pastatė mūrinę koplyčią savo šeimos nariams laidoti. Kunigas Romanas Zaremba 1908 m. ją suremontavo, pristatė medinę zakristiją. Iki 1918 m. kunigas Sabas pastatė erdvesnę medinę koplyčią ir joje laikė pamaldas. Kretkampyje 1940–1941 m. gyveno arkivyskupas Pranciškus Karevičius, vėliau prelatas Jonas Naujokas. Po Antrojo pasaulinio karo koplyčia veikia bažnyčios teisėmis. Bažnyčia stačiakampio plano, medinė, vienabokštė, su prieangiu ir mūrine apside. Šventoriuje yra kapinės.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!