Šešiolikmetis jaunuolis įsitraukė į lietuviškos spaudos platinimą. Svirne po grindimis turėjo slėptuvę, kurio turtu dalijosi su patikimais žmonėmis. Rašė į ,,Ūkininką", ,,Naujienas", taip pat į užsienio lietuvių spaudą. Priklausė ,,Šviesos" draugijos Lukšių skyriui. 1918 m. buvo išrinktas į pirmutinę valsčiaus tarybą. Ši veikla netrukdė gražiai ūkininkauti, išmokyti savo vaikus. 1933 m. išleido atsiminimų, eilėraščių ir korespondencijų knygą ,,Vijūno raštai". Sodyboje kartkartėmis susirenka Pavalkių giminės žmonės. 

Šaltinis: ,,Kur žodžio tėviškė"

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!