Rašytojo Kazio Puidos gimtinę galima rasti pavažiavus 5 km iš Lekėčių Pavilkijo link ir ties Kvietiškių sankryža pasukus į dešinę (apie 1 km) ir į kairę (apie 1 km).

Rašytojas gimė 1883 m., baigęs Marijampolės gimnaziją studijavo Vokietijoje, Lietuvoje dirbo spaudos ir pedagoginį darbą. Nepriklausomybės metais atsiskleidė kaip talentingas leidėjas ir redaktorius, kartu dirbo ir kūrybinį darbą. Išleido dramos kūrinių (,,Stepai", ,,Gairės" ir kt.) apysakų (,,Žemės giesmė", ,,Kaukės" ir kt.), populiarų romaną ,,Magnus Dux" (1936). 

Šaltinis: ,,Kur žodžio tėviškė", sud. Vytautas Armonavičius, 2007.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!