1795 metais statytai koplyčiai Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nutarimu 2015 m. suteikta teisinė apsauga. Šis unikalus medinis pastatas dabar yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Ilgus metus Gražiškių kaimo koplytėle rūpinosi vietos bendruomenė. Medinė koplyčia bendruomenės pastangomis 2009 metais buvo suremontuota, sutvarkytos senosios kapinaitės. Kaip rodo istoriniai šaltiniai, Gražiškių kaimo kapinaitės ir koplytėlė buvo neatsiejama nuo garsios Olekų giminės. Tęsdamas mecenavimo tradicijas prie varpo atkūrimo prisidėjo Juozo Oleko paramos fondas, agroserviso savininkės Laimos Stonkuvienės šeima, ūkininkai, parapijiečiai.

2015 m. koplytėlėje po trejus metus trukusios tylos vėl suskambo varpas. Koplyčios simbolio sugrįžtuvės sutapo su kasmet čia vykstančiais Švč.Mergelės Marijos atlaidais bei koplyčios 220-osiomis pastatymo metinėmis.

Naujasis varpas buvo pakrikštytas šv. Morkaus vardu. Kad būtų aišku, kam varpas priklauso, prirašytas savininkas - Gražiškių koplyčia. Šv. Morkaus vardas varpui suteiktas dėl to, kad senais laikais čia buvo rengiami Šv. Morkaus atlaidai ir šio šventojo paveikslas yra pagrindiniame koplyčios altoriuje. 

šaltinis: respublika.lt

Gražiškių koplyčia ir kapinaitės
2020-08-11 Labai jauki ir rami vieta, apsupta ošiančių medžių ir čiulbančių paukščių.