Kudirkos muziejus pastatytas Lietuvos himno autoriaus Vinco Kudirkos namo vietoje, kur buvo sukurta "Tautiška giesmė". Muziejaus ekspozicija supažindina su tautinio atgimimo šauklio veikla ir miestelio istorija, kuriame jis praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus.

Kudirkos muziejuje eksponuojami V. Kudirkos asmeniniai daiktai: pianinas, kuriuo skambindavo gyvendamas draugų namuose Varšuvoje; jo leisto laikraščio „Varpas“ originalas; V. Kudirkos literatūriniai vertimų rankraščiai. Interaktyviuose terminaluose galima pavartyti varpininkų leistus leidinius „Varpą“, „Ūkininką“ ir pamatyti draudžiamų knygų slėptuvę, autentiškus knygnešių daiktus ir XIX a. pabaigos tradicinį šiaurės suvalkiečių (zanavykų) tautinį kostiumą.

Apie visus Dr. Vinco Kudirkos muziejaus lobius ir kitas istorijas jums papasakos muziejaus gidas.

Vinco kudirkos muziejuje vedamos edukacinės programos:
Ekskursija su gidu – susipažinimas su Kudirkos Naumiesčio istorija ir varpininkų veikla (1 val.) Ekskursijos metu supažindinama su miesto įkūrimą menančiais dokumentais, nuotraukomis, ikonografne medžiaga. Žemėlapiai ir daiktiniai eksponatai papasakos apie Šešupės ir Širvintos santakoje įsikūrusio miesto istoriją. Išskirtinis dėmesys skiriamas XIX a. antrosios pusės tautinio judėjimo veikėjų – varpininkų epochai ir knygnešystei.
„Vincas Kudirka ir jo bendražygiai varpininkai“ (1 val.) edukacinio užsiėmimo dalyviams pristatoma Vinco Kudirkos asmenybė, „Varpo“ įkūrimo ir platinimo istorija, lietuviškos spaudos platintojų – knygnešių veikla. Supažindinama su spaudos draudimo laikotarpiu, iškiliausiomis jo asmenybėmis. Praktinėje dalyje galima rinktis kūrybinę užduotį (laikraščio redagavimą ir maketavimą) arba šaltinių analizę. Edukacinė programa skirta 9-12 klasių moksleiviams..
„Zanavykų tautinis kostiumas“ (1 val.) dalyviai susipažįsta su Suvalkijos etnografnio regiono susiformavimo aplinkybėmis, skirtumais tarp kapsų ir zanavykų, apžiūri XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios zanavykų kostiumus. Sužino, kokie audinių raštai, spalvos ir puošybos elementai būdingi šio krašto drabužiams. Atliekama praktinė užduotis – spalvos tautiniame kostiume – pasirinktinai: pinama draugystės apyrankė, mokomasi austi tautines juostas arba lėlių modelių puošimas tautiniu kostiumu.
Naumiestis - knygnešystės centras Suvalkijoje (45 min.) Edukacinės programos metu mokiniai supažindinami su slapta V. Kudirkos, knygnešių, daraktorių veikla Kudirkos Naumiesčio apylinkėse, neįprastais spaudos draudimo laikmečio eksponatais. Praktinėje dalyje mokiniai dėlioja dėliones, kuriose, pavaizduotos knygnešių veiklos vietos, mokiniai suranda šias vietas žemėlapyje. Edukacinė programa skirta 5-6 klasių moksleiviams.

Knyga- praeities ir dabarties liudininkė (1 val.) Edukacinės programos metu mokiniais susipažins su muziejaus ekspozicijose esančiomis knygomis, rankraščiais, interaktyviais ištekliais. Užsiėmimo metu bus ugdomas suvokimas, kad knygos yra aktualus, saugotinas, įdomus praeities žinių šaltinis. Kūrybinėje muziejaus dirbtuvėje, mokiniai mins mįsles apie raštą, knygą, atkoduos jų raktinius žodžius, vėliau patys kurs mįsles. Galiausiai mokiniai pasijus kuo tikriausias senovės raštininkais, tušu su žąsies plunksna užrašys savo mįsles į ritinines knygeles, kurias galės pasiimti su savimi. Edukacinė programa skirta 2 – 4 klasių mokiniams.
Istorinė laiko juosta (45 min.) Edukacinė programa ugdo istorinės raidos suvokimą, darbo su istoriniais šaltiniais įgūdžius. Užsiėmimo metu mokiniai susipažins su muziejaus ekspozicija. Grupėse analizuos istorinių dokumentų ištraukas, iliustracijas, nuotraukas, identifkuos istorinį laikmetį, įvykius, asmenybes. Vėliau pateiktus istorinius šaltinius mokiniai sudėlios į istorinę laiko juostą chronologine tvarka.
Vincas Kudirka: daktaro vaikystė ir svarbiausi darbai (45 min.) Edukacinės programos metu mokiniai susipažįsta su Vinco Kudirkos vaikyste, jo gimtaisiais namais, pomėgiais, santykiais su tėvais ir ryškiausiais tautinio atgimimo veikėjo darbais- himno sukūrimu ir ,,Varpo“ leidyba. Vėliau dalyviai, priklausomai nuo amžiaus, kviečiami spręsti laiptažodį arba piešti V. Kudirkos gimtąją sodybą, kartu giedoti Lietuvos himną. Edukacinė programa skirta 1- 2 klasių mokiniams. 

Vincas Kudirka ir ,,Varpo“ epocha (45 min.) Mokiniai ekspozicijoje išsamiai susipažįsta su Vinco Kudirkos asmenybe, „Varpo“ įkūrimo ir platinimo istorija, lietuviškos spaudos platintojų - knygnešių veikla. Pasakojimas papildomas dokumentiniais flmais „Vincas Kudirka“ ir „Naumiesčio knygnešiai“. Vėliau mokiniai atlieka kūrybines, žinias įvirtinančias užduotis. Edukacinė programa skirta 5 - 8 klasių mokiniams.
Širvinta - miestas vaiduoklis (45 min.) Užsiėmimas integruotas su daile bei meniniu ugdymu. Šios programos metu mokiniai aiškinasi, dėl kokių priežasčių miestai yra apleidžiami žmonių ir tampa vaiduokliais. Vėliau ikonografnės medžiagos ir medijos pagalba susipažįstama su Širvintos miesto istorija. Praktinėje dalyje mokiniai piešia, kaip jie įsivaizduoja miestą vaiduoklį. Edukacinė programa skirta 1- 8 klasių mokiniams.
Šventų Kalėdų belaukiant (1 val.) Edukacinės programos metu dalyviai susipažįsta su Advento laikotarpio bei Kalėdų papročiais, o praktinėje dalyje pasigamina dailų kalėdinį žaisliuką. Užsiėmimas yra skirtas 1-5 klasių mokiniams.
Geometrija kitaip : pažinkime lietuvių liaudies raštus (1 val.) Užsiėmimo tikslas mokinius supažindinti su geometrinėmis fgūromis analizuojant lietuvių liaudies raštus. Mokiniai susipažįsta su muziejaus ekspozicijoje esančiai tautiniais kostiumais, analizuoja tautinių raštų fotografjas, aiškinasi, kokios geometrinės fgūros naudojamos liaudies raštuose. Praktinėje dalyje mokiniai patys kurs geometrinį raštą. Edukacinė programa skirta 1-5 klasių mokiniams.
Vincas Kudirka - tautinio atgimimo šauklys (45 min.) Vincas Kudirka neabejotinai buvo viena ryškiausių lietuvių tautinio atgimimo asmenybių, tačiau retas žino, kad Vincas Kudirka buvo puikus šokėjas, grojo net keliais instrumentais, mokėsi kunigų seminarijoje. Šios edukacinės programos metu mokiniai visapusiškai su susipažins su ,,Tautiškos giesmės“ autoriaus asmenybe. Praktinėje dalyje mokiniai atliks nuotaikingas žinias įtvirtinančias užduotis - ieškos ekspozicijoje paslėptų vokų su užduotimis.
Mūsų tautodailės stebuklai. Keramika (1 val.) Keramika yra vienas seniausių amatų ir meno formų, siejama su civilizacijos pradžia. Nuo primityvių statulėlių, buitinių indų per daugelį šimtmečių amatas išsivystė iki turiningo meno. Programos dalyviai susipažins su keramikos istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų, o praktinėje dalyje kurs keramikos dirbinius, juos dekoruos tradiciniais lietuvių liaudies raštais.

Kudirkos Naumiestis: nepaprasta pasienio miestelio istorija (2 val.) Ekskursija organizuojama pėsčionis po Kudirkos Naumiestį. Programa.

Kainoraštis:

Pavadinimas

Trukmė

Turistų skaičius

Kaina asmeniui

Kaina grupei iki 20 asm.

Ekskursija su gidu (grupei) –
susipažinimas su Kudirkos Naumiesčio istorija ir varpininkų veikla

1 val.

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

Pavieniams suaugusiems 2 Eur

pavieniams vaikams 1 Eur

5 Eur

Edukacinė programa
„Vincas Kudirka ir jo
bendražygiai varpininkai‘

1 val.

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma
10 Eur

Edukacinė programa
„Zanavykų tautinis
kostiumas“

1 val.

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma
10 Eur

Naumiestis - knygnešystės
centras Suvalkijoje

45 min

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma 10 Eur

Knyga - praeities ir
dabarties liudininkė

1 val.

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma 10 Eur

Istorinė laiko juosta

45 min

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma 10 Eur

Vincas Kudirka: daktaro
vaikystė ir svarbiausi
darbai

45 min

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma 10 Eur

Vincas Kudirka ir ,,Varpo“ epocha

45 min

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma 10 Eur

Širvinta - miestas
vaiduoklis

45 min

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma 10 Eur

Šventų Kalėdų
belaukiant

1 val.

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma 10 Eur

Geometrija kitaip:
pažinkime lietuvių liaudies raštus

1 val.

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma 10 Eur

Vincas Kudirka -
tautinio atgimimo šauklys

45 min

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma 10 Eur

Mūsų tautodailės
stebuklai. Keramika

1 val.

Didesnės grupės nei 20 asm. - skaidomos

1 Eur 

Minimali suma 10 Eur

 

 

Suaugusieji - 2 Eur

Moksleiviai - 1 Eur

Šeimos bilietas (2 suaugusieji ir 3 vaikai)  - 5 Eur

Ekskursija grupei iki 20 žmonių (60 min.) - 5 Eur

Edukaciniai užsiėmimai kaina - 1,00 Eur

Šiuo metu ekskursijas su gidu galima užsisakyti ir šeimoms.

Išankstinė registracija nebūtina.

Lengvatinis bilietas 1 Eur:
mokiniams (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams); profesinio mokymo įstaigų mokiniams (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams); aukštųjų mokyklų studentams (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams); asmenims, kuriems nustatytas 30 – 55 proc. darbingumo lygis; asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius ( iki 80 metų); nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijų dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams.

Ekspozicijas nemokamai lanko:
ikimokyklinio amžiaus vaikai; našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai; neįgalieji ir juos lydintis asmuo (vienam asmeniui – vienas lydintysis); asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni; Lietuvos muziejų darbuotojai; Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; socialiai remtini vaikai; mokytojai, vadovaujantys mokinių grupėms nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.; muziejaus draugų klubo nariai; Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokiniai; Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai; Lietuvos archeologų draugijos nariai; Lietuvos gidų sąjungos nariai; Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai; Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai; kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir jo teritorinių padalinių darbuotojai; Lietuvos karaimų kultūros bendrijos nariai; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai; Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono kariai; nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai; kariai savanoriai; Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariai; visi lankytojai paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį.

Lengvata taikoma lankytojui pateikus teisę į lengvatą patvirtinantį dokumentą.

Paskutinį mėnesio sekmadienį - muziejaus lankymas nemokamas.

Darbo laikas: 

II-VI 10-17 val.

VII 10-15 val.

 

Pritaikymas neįgaliesiems: visiškai pritaikyta. Prie įėjimo įrengtas pandusas. Yra vertikalus platforminis keltuvas, tualetas pritaikytas neįgaliesiems.

Vinco Kudirkos muziejus įamžina kovotojo dėl Lietuvos laisvės, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus, gydytojo, literato, publicisto, muziko, dailininko gyvenimą. Muziejus, kaip Lietuvos Nacionalinio muziejaus filialas, buvo atidarytas 1998 m. gruodžio 5 d. Tautiškos giesmės - Lietuvos Respublikos himno sukūrimo 100-ųjų metinių proga.

Vinco Kudirkos  muziejus pastatytas  toje vietoje, kur kadaise stovėjo namas, kuriame gyveno tautinio atgimimo šauklys Vincas Kudirka, čia ir sukūręs Tautišką giesmę.

2014 m. gruodžio mėn. muziejus buvo uždarytas remontui.

2017 m. vasario 10 d. įvyko atnaujinto muziejaus atidarymas.

Muziejaus ekspozicija suskaidyta į pirmą ir antrą aukštus. Pirmas aukštas išlaiko labiau klasikinę stilistiką, būdingą Lietuvos nacionaliniam muziejui, kuriam ir priklauso Vinco Kudirkos muziejus. Čia matome ir Kudirkos Naumiesčio istoriją. Antras aukštas – šiuolaikiškesnis. Jame lankytojai ras tris terminalus, kuriuose elektroniniu būdu galima pavartyti „Varpą“, „Ūkininką“ ir kitus ano meto leidinius“, – sakė ekspozicijos autorius, Lietuvos nacionalinio muziejaus dailininkas Eimantas Ludavičius.

Gausią ikonografinę ir istorinę ekspoziciją pagyvina XIX a. pabaigos tradicinė zanavykų apranga. „Zanavykų apranga sukomplektuota iš Lietuvos nacionalinio muziejaus etnografinės aprangos rinkinyje saugomų autentiškų eksponatų. Muziejaus atidarymui parodų salėje dar paruošėme XX a. 3–4 deš. tautinio kostiumo ikonografijos parodą, kuri atskleidžia mažai žinomą stilizuoto kostiumo istoriją ir parodo jį kaip išskirtinį ano meto reiškinį“, – teigė Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė B. Kulnytė.

Antrojo aukšto ekspozicija skirta V. Kudirkos gyventam laikotarpiui, knygnešystės ir XIX a. antros pusės tautinio judėjimo veikėjų – varpininkų – istorijai. Būtent jie subrandino lietuvių tautą laisvės ir nepriklausomybės siekiui.

„Antrame muziejaus aukšte lankytojai pateks į savotišką labirintą, vesiantį juos knygnešių keliais. Juk XIX a. pabaiga ir buvo toks labirintas, per kurį reikėjo eiti, atrasti duris ir pro jas išeiti į nepriklausomybę“, – sakė Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė B. Kulnytė.

Tarp muziejaus eksponatų – 1863 m. Juozapo Zavadskio spaustuvėje išleista maldaknygė, kurią V. Kudirka padovanojo savo šeimininkės Naumiestyje Petronėlės Krūzaitienės dukrai Marijai, taip pat V. Kudirkos vertimų rankraščiai: Georgeʼo Gordono Byrono „Kaino“, Friedricho Schillerio „Orleano mergelės“ ir „Viliaus Telio“ vertimai į lietuvių kalbą.

 

Lietuvos nacionalinio muziejaus inf.

Kudirkos Naumiestis museum
2020-05-07 Wonderful museum and incredibly helpful staff. No one spoke English on the day I was there but we had arranged our visit through a guide who translated for us. We had an informative powerpoint presentation and tour and were able to roam freely. I recommend it!