Tiksliai kada įkurtos šios kapinės nėra žinoma. Kapinėse laidoti tuometiniai Gelgaudiškio dvaro savininkų vokiečių baronų fon Koidelių šeimos nariai ir giminaičiai. Kapinėse buvo laidojama iki Pirmojo pasaulinio karo. Po karo, apie 1920 metus, čia palaidojo tik fon Koidelio žmoną, kurios palaikus atvežė iš Vokietijos. Tuo metu baronkapinėse jau buvo palaidotas senasis fon Koidelis, paskutinis čia gyvenęs šeimos palikuonis.

   Kapinės buvo miške, netoli dvaro. Šlaito apačioje iš rytų ir šiaurės pusių  kapines juosė bevardis upelis, iš pietų pusės – sodas, kuris buvo pasodintas suformuotose į kalną kylančiose terasose, žmonių vadinamose Teresais.  Teresus nuo kapų skyrė lygi alėja, kurią tarpukario Lietuvos laikais mėgo lankyti vietos gyventojai. Vakarų pusėje, truputį į kalniuką, kilo eglių alėja, kuri atsirėmė į kapinių vartus. Viduryje kapinių stovėjo raudonų plytų koplyčia. Kapinėse laidojo eilėmis. Prie kiekvieno kapo stovėjo geležinis kryžius. Skersai kryžiaus iš to paties metalo buvo pritvirtinta lentelė, kur dažniausiai užrašydavo pavardes, gimimo ir mirties datas. Ant senųjų baronų kapų buvo antkapiai, o ant kitų tik metalinės plokštės. Užrašai buvo vokiečių kalba.

   Įsimintini buvo baronienės ir barono Koidelių kapai. Prie jų buvo balto marmuro paminklas su tokio pat marmuro kryžium, kurį tikriausiai pastatė pati baronienė, kai pardavė Gelgaudiškio dvarą. Prie kitų kapų paminklų nebuvo, tik kryžiai.

   Baronkapinėse buvo palaidotas ir baronų sūnus. Sako, kad jis žuvo per Pirmąjį pasaulinį karą. Laidotuvės vyko labai iškilmingai, karstą parvežė į Gelgaudiškį. Kai jį atlydėjo į pilį, visas pastatas buvo papuoštas juodu aksomu, takai juodi, žirgai apdengti juodai, raiteliai taip pat juodai apsirengę. Velionis vilkėjo kariška uniforma, į karstą buvo įdėtas paauksuotas jo kardas.

   XX a. viduryje kapinės sunyko, buvo iškasinėtos ieškant aukso, sovietiniais metais kryžiai ir antkapinės plokštės išsprogdintos.

   Šiuo metu buvusi kapinių vieta prižiūrima. 2009 metais bendruomenės  ir seniūnijos pastangomis baronkapinėse pastatytas atminimo  kryžius ir informacinis stendas. 

šaltinis: www.gelgaudiskio-bendruomene.lt

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!