Bernardas Aleknavičius gimė 1930 m. Baigęs Lekėčių pradžios mokyklą, Kauno pedagoginę mokyklą, mokytojavo. Nuo 1960 m. mokytojo profesiją iškeitė į žurnalistiką, fotografiją. Tapo ,,Eltos" fotokorespondentu. Išleido keletą knygų: ,,Donelaitis ir mes" (1989), ,,Kai laisvės rytas aušo" (2002), ,,Vakarinė žvaigždė" (1998), ,,Vydūnas" (1999), ,,Lekėčių sakmės" (2006). Kartu su broliu Vincentu Aleknavičiumi leidžia ,,Novužės krašto vaikus". Šiuo metu gyvena Klaipėdoje. Tėviškėje gyvena sesuo ir brolis Antanas Aleknonis. Pastarasis, baigęs tuometinę Lietuvos žemės ūkio akademiją, šiandien reiškiasi kaip publicistas, gamtininkas, puikus gimtinės gamtos bei istorijos žinovas. Išleido knygas ,,Girių giesmininkai" (1984), ,,Laukų giesmininkai" (1987).

Šaltinis: ,,Kur žodžio tėviškė", sud. Vytautas Armonavičius, 2007

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!