Lapkričio
28 d.

Interaktyvus stendas "Vinco Kudirkos keliais Kudirkos Naumiestyje"


Daktaras Vincas Kudirka 1895 m. iš Šakių persikėlė gyventi į Naumiestį, kad būtų arčiau sienos su Rytų Prūsija, kad galėtų daugiau prisidėti prie lietuviškų spaudinių rengimo ir platinimo, knygnešių darbo. Varpininkas čia praleido tik puspenktų gyvenimo metų, kurie buvo paženklinti alinančios ligos ir titaniškų pastangų kelti Lietuvą  tautiniam atgimimo sąjūdžiui. Čia rašytojo, poeto, muziko, publicisto talentus sudėjo ant Tėvynės aukuro, čia Vincas Kudirka atgulė amžinam poilsiui.  

Kudirkos Naumiestyje saugomas Daktaro atminimas. Vinco Kudirkos gimnazijos mokiniai ir mokytojai parengė stendą:  miesto plane pažymėjo Vinco Kudirkos atminimo vietas, pateikė trumpą vaizdinę informaciją apie jas. Miesto svečių patogumui stende įdiegtas QR kodas, kurio pagalba jie savo išmaniuosiuose įrenginiuose gali rasti platesnę informaciją lietuvių ir anglų kalbomis.

Naudodamiesi stendu, kaip gidu, galite savarankiškai pakeliauti Vinco Kudirkos keliais Kudirkos Naumiestyje: aplankyti Vinco Grybo varpininkui sukurtą paminklą, Daktaro Vinco Kudirkos muziejų, tiltus per Šešupę ir Širvintą, knygnešių skverelį,  paminklinį akmenį žymintį paskutiniųjų Daktaro namų vietą ir Vinco Kudirkos kapą.

Vinco Kudirkos gimnazijos adresas: Vytauto g. 44, Kudirkos Naumiestis.

Stendas yra gimnazijos kieme iš V. Kudirkos gatvės pusės.